Увійти

Російська Федерація, місто Москва

Дата розміщення: 17.02.2021

 

УГОДА ПРО БРОНЮВАННЯ НОМЕРІВ ГОТЕЛІВ

Цей документ є пропозицією укласти Угоду з Виконавцем на умовах, викладених нижче.

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Ваучер - документ в електронній формі, що підтверджує факт бронювання та/або оплати Замовлення для пред'явлення в Готелі;

 

Замовлення - запит Користувача на отримання послуг Виконавця, пов'язаних з реалізацією можливості бронювання Готелю за допомогою Платформи та отримання інших послуг, оформлення яких можливе на сторінці бронювання Готелів;

 

Виконавець [1]-

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАД Тікет» (115114, м. Москва, Дербеньовська набережна, буд. 7, будівля 12, 2 поверх; ІПН 7704719450, ОДРН 1097746010724);

 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Енівейенідей Тур» (115114, м. Москва, Дербеньовська набережна, буд. 7, будівля 12; ІПН 7725289400, ОДРН 1157746865792);

 

Організаційний збір - збір, що стягується за прийом платежу банківською картою через функціонал Платформи;

 

Мобільний додаток - спеціально розроблене для портативних (мобільних) пристроїв програмне забезпечення anywayanyday, що встановлюється та завантажується Користувачем на такі пристрої за допомогою різних програмних платформ. Для цілей цієї Угоди Мобільний додаток включає в себе поточну версію та всі наступні;

 

Готель - об'єкт розміщення (готель, хостел, пансіонат, санаторій та ін.), з яким або з уповноваженим посередником якого (далі також - «Постачальник послуг») Виконавець уклав договір на реалізацію послуг даного об'єкта розміщення з використанням Платформи;

 

Платформа - означає Сайт та/або Мобільний додаток, що належать і знаходяться під контролем і керуванням Правовласника та/або осіб, що входять з ним до однієї групи, в рамках функціонування яких надаються ті чи інші послуги;

 

Користувач - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і здійснює бронювання номерів у Готелі на своє ім'я або на ім'я третіх осіб;

 

Постачальник додаткових послуг - особа, яка безпосередньо надає послуги з перевезення, оренди автомобіля, готельні послуги та інші додаткові послуги, агенти зазначених організацій, а також організації, що надають можливість бронювання й оплати вказаних послуг, з якою Виконавець уклав угоду про надання відповідних послуг;

 

Сайт - сукупність Системи, Контента та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі «Інтернет», доступ до якої забезпечується, в тому числі, за доменним ім'ям www.anywayanyday.com

 

Збір - сервісний збір Виконавця крім Тарифів, що стягується за реалізацію можливості бронювання/відмови від бронювання Готелю за допомогою Платформи;

 

Угода - ця Угода між Користувачем та Виконавцем, що укладається шляхом акцепту публічної оферти;

 

Тариф - грошова сума за бронювання/оплату проживання/ відмову від проживання в готелі, а також інші послуги Готелю/Постачальника послуг, що встановлюється такими самостійно;

 

Фрод - вид шахрайства в галузі інформаційних технологій. Стосовно до індустрії безготівкових платежів - проведення шахрайських транзакцій, тобто транзакцій за картками, які були здійснені особами, які не є їх законними власниками, або для здійснення яких використовувалися підроблені картки або добута незаконним шляхом конфіденційна інформація про реквізити карток та/або їх власників; шахрайська транзакція, яка була здійснена особою, яка є законним  власником картки, але яка усвідомлено намагається створити у емітента видимість того, що дана транзакція була здійснена якимись сторонніми особами, до яких дана особа не має жодного відношення;

 

В Угоді можуть бути використані терміни, не визначені вище. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до Угоди про використання, чинного законодавства Російської Федерації, а також звичаїв ділового звороту.

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Натискаючи «Оплатити», в формі, запропонованій функціоналом Платформи в автоматичному режимі, Користувач підтверджує своє ознайомлення з умовами цієї Угоди, висловлює згоду на її укладення відповідно до ст. 438 ЦК РФ, підтверджує ознайомлення та згоду з положеннями політики конфіденційності, правилами й Тарифами Готелю/Постачальників послуг, Зборами Виконавця і правилами постачальника(-ів) додаткових послуг, свої право- і дієздатність, фінансову спроможність, наявність передбачених законом повноважень для укладення цієї Угоди, оформлення бронювання й здійснення оплати на користь третіх осіб, усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цієї Угоди, а також дає згоду на обробку персональних даних.

 

1.2. Виконавець надає Користувачеві послуги з надання передбаченої функціоналом Платформи інформації, бронювання номерів готелів відповідно до заданих Користувачем параметрів (дата, місце перебування, категорія Готелю, тип номера і т.д.), з оформлення процедури відмови від заброньованих та оплачених послуг в порядку, передбаченому цією Угодою, а також інших супутніх послуг доступних на сторінці бронювання номерів Готелів. Користувач зобов'язується використовувати Платформу тільки в разі реальної необхідності в бронюванні номерів. У разі недотримання Користувачем умов цієї Угоди його доступ до Платформи може бути заблокований.

 

1.3. Виконавець не несе відповідальності за угодами між Користувачем і Готелем/Постачальником послуг, укладеними з використанням Платформи. Зокрема, Виконавець лише забезпечує можливість реалізації бронювання та відмови від заброньованих послуг, але зобов'язальні відносини виникають безпосередньо між Користувачем і Готелем/Постачальниками послуг. Оформлені Користувачем послуги бронювання номерів в Готелі регулюються правилами Готелю/Постачальників з урахуванням можливих змін. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Правил Готелю/ Постачальників послуг є обов'язком Користувача. Користувач гарантує доведення умов цієї Угоди до відома всіх осіб, що користуються заброньованими Користувачем послугами. Особи, які користуються послугами спільно з Користувачем, не є стороною договору і не мають права пред'являти вимоги щодо Угоди до Виконавця. Користувач цим підтверджує свою згоду з тим, що умови співпраці Готелів/Постачальників послуг, що знаходяться на території іноземних держав, регулюються законодавством іноземних держав і можуть відрізнятися від умов, що застосовуються на території Російської Федерації (в тому числі в частині умов відмови від бронювання й розірвання договору). Остаточні умови відмови від поїздки, у тому числі розмір утримань, вказуються у Ваучері.

 

1.4. Вся інформація, що стосується опису Готелів, номерів, наявності місць, Тарифів і правил їх застосування, а також інших умов надання запропонованих послуг, доступна через Платформу в повній відповідності з тим, як вона представлена в системі бронювання безпосередньо Готелями або Постачальниками послуг. Виконавець, незважаючи на компетентність, не має можливості здійснювати тотальну незалежну перевірку наданої інформації, і не може гарантувати повну відсутність неточностей в ній, в зв'язку з чим не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові дані про послуги, так само як і за заподіяні Користувачеві шкоду або збитки через наявність помилок в інформації. Виконавець не несе відповідальності за недотримання Готелями/Постачальниками послуг умов бронювання і правил, так як ці умови і правила знаходяться в їх виключній компетенції.

 

1.5. Рівень «зірковості» Готелю, що відображається за допомогою Платформи, є суб'єктивною оцінкою якості послуг, що надаються Готелем на думку Постачальників та експертів Виконавця, не пов'язаний з офіційними класифікаціями Готелів, може їм не відповідати і визначений виключно з метою спрощення пошуку при виборі Готелю на етапі бронювання. Виконавець не приймає і не розглядає претензії Користувачів та/або третіх осіб, пов'язані з невідповідністю рівня Готелю, що відображається за допомогою Платформи, рівню Готелю за будь-якою з офіційних класифікацій (включаючи класифікацію та рівень Готелю, що визначений і вказується останнім самостійно).

 

1.6. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни до цієї Угоди без направлення спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності негайно після розміщення такої у відповідному розділі Платформи, якщо прямо не передбачено інше. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Угоди є обов'язком Користувача. Користувачам також рекомендується отримати кваліфіковану юридичну допомогу перш ніж здійснювати будь-які дії на підставі інформації або матеріалів, доступних за допомогою Платформи.

 

  1. Оформлення та оплата замовлення

 

2.1. Замовлення оформляється Користувачем самостійно за допомогою Платформи шляхом заповнення відповідних форм. З усіма умовами Замовлення Користувач знайомиться в процесі бронювання.

 

2.2. При використанні Платформи, отриманні доступу до Особистого кабінету і подальшому використанні функціоналу, передбаченого цією Угодою, Користувач зобов'язується:

 

- оновлювати реєстраційні та інші персональні дані в разі їх зміни.

 

Зміна особистих даних Користувача, а також будь-кого з гостей в оформленому Замовленні веде до втрати сили погоджених у Замовленні Тарифів, так як для зміни цих даних в Замовленні необхідно його скасувати і оформити нове. Таким чином, Користувач приймає на себе всі можливі ризики (оформлення нового Замовлення, зміна Тарифу, загальної вартості, повернення грошових коштів та ін.), пов'язані з його діями по допущенню помилок, неточностей в наданні особистих даних;

 

- забезпечувати збереження і конфіденційність логіна і пароля, нести відповідальність у разі їх несанкціонованого використання;

 

- нести повну відповідальність за будь-які дії, вчинені Користувачем з використанням свого Особистого кабінету. Якщо не доведено зворотне, будь-яка дія, вчинена з використанням логіна і пароля такого Користувача, розглядається Виконавцем як вчинена самим Користувачем, що тягне відповідні правові наслідки.

 

2.3. Замовлення, оформлені Користувачем, носять остаточний характер. Відразу ж після оформлення Користувачем Замовлення та оплати, Виконавець оформляє або забезпечує оформлення Ваучера, в деяких випадках - протягом 24 годин з моменту надходження Замовлення та оплати. Ваучер випускається в автоматичному режимі після підтвердження бронювання від Готелю/Постачальника послуг, перевірки транзакції з банківської карти для оплати або гарантії подальшої оплати з сумою достатньою для погашення штрафних санкцій в разі незаїзду, якщо такі санкції передбачені правилами Готелю.

 

2.4. Неповна або несвоєчасна оплата Замовлення Користувачем, а також невиконання Користувачем інших умов цієї Угоди може бути розцінено як неможливість виконання Угоди з вини Користувача й спричинити відмову в наданні послуг та/або в поверненні коштів.

 

2.5. У разі надання окремими Готелями Тарифів за більш низькою ціною на певні періоди перебування, Користувач обізнаний і згодний з тим, що пропоновані Тарифи можуть мати спеціальні обмеження й правила, наприклад, при ануляції або поверненні грошей за бронювання. Щоб ознайомитися з даними правилами, Користувачеві рекомендується перевірити докладний опис правил Готелю стосовно зазначених тарифів до початку бронювання.

 

2.6. У деяких випадках до дати заїзду Готель має право заблокувати необхідну для оплати бронювання суму на банківській картці, яка покриває вартість від однієї ночі до всього терміну проживання. Ця процедура є перевіркою валідності банківської карти, а також є запобіжним засобом (зниження комерційного ризику), який здійснюється Готелем на випадок незаїзду або несвоєчасної відміни бронювання. У разі, якщо Виконавець надає послуги з бронювання Готелів, які повинні бути сплачені відразу при оформленні Замовлення, Виконавець блокує та/або знімає повну вартість Замовлення при оплаті банківською картою.

 

2.7. Замовлення оплачується одним із способів, запропонованих через Платформу. Прийом платежів здійснюється з використанням платіжних систем, які мають право відмовити в проведенні платежу.

 

2.8. На Сайті можуть бути представлені послуги з оплати з відстрочкою/розстрочкою платежу, а також інші фінансові послуги/продукти, що надаються Постачальниками додаткових послуг. У разі волевиявлення Користувача придбати послуги Постачальників додаткових послуг і при схваленні Постачальником додаткових послуг відповідного запиту Користувача, Користувач вступає у відносини безпосередньо з зазначеним Постачальником додаткових послуг. До оплати послуг Постачальників додаткових послуг Користувачеві надається можливість ознайомитися з умовами надання додаткових послуг. Подання Користувачем запиту на використання зазначених послуг означає ознайомлення та прийняття умов їх надання.

 

2.9. За послуги з бронювання Готелів, а також за відмову від цих послуг Виконавець стягує з Користувача Збір, який, при оформленні броні, може бути включений у вартість Замовлення. Збір встановлюється Виконавцем в односторонньому порядку на день оформлення відповідної послуги й відображається через Платформу при оформленні Замовлення або ануляції броні. 

 

2.10. Відповідно до чинного законодавства операції з банківськими картками здійснюються власником картки або уповноваженою ним особою. Авторизація операцій по банківських картах здійснюється платіжною системою, через яку здійснюється операція з оплати. Якщо у платіжної системи є підстави вважати, що операція носить шахрайський характер, то система має право відмовити в здійсненні даної операції. Згідно Правил міжнародних платіжних систем з метою перевірки особи власника та його правомочності на використання карти Користувач, який оформив таке Замовлення, зобов'язаний за запитом, що надійшов від Виконавця, надати дві сторінки паспорта власника банківської карти - розвороту з фотографією, а також копію банківської карти з обох сторін (відображаються перші 6 й останні 4 цифри карти) по електронній пошті у вигляді сканованих копій, за умови отримання окремої згоди Користувача на обробку біометричних персональних даних. У разі ненадання Користувачем запитуваних документів в строк, зазначений в запиті Виконавця, або наявності сумнівів в їх достовірності, Виконавець залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення. Вартість сплаченого Замовлення повертається на банківську карту власника.

 

2.11. Користувач самостійно несе відповідальність перед банком і будь-якими іншими особами в повному обсязі за безготівкові платежі, що здійснюються Користувачем з метою оплати Замовлення, і визначаються банком як Фрод. Якщо Виконавець зазнає збитків, пов'язаних з визнанням Фродом безготівкових платежів Користувача, що здійснюються з метою оплати Замовлення, Користувач зобов'язаний відшкодувати Виконавцю документально підтверджені збитки протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту пред'явлення вимоги Виконавцем.

 

  1. Скасування та внесення змін

 

3.1. Якщо Користувач захоче скасувати Замовлення, йому необхідно зайти в Особистий кабінет і у вибраному замовленні підтвердити його скасування. З Користувача може бути взята плата за ануляцію Замовлення відповідно до правил Виконавця/Постачальника послуг та/або Готелю щодо ануляції або незаїзду.

 

3.2. Якщо Користувач захоче змінити дані осіб, які будуть проживати в Готелі (прізвища одного або кількох осіб), а також дати проживання, тип номера й сам Готель, йому необхідно анулювати Замовлення й потім створити нове. У виняткових випадках, для внесення змін до інформації про осіб, які будуть проживати в готелі, Користувач може звернутися до Центру обслуговування клієнтів Виконавця, контактна інформація якого вказана у Ваучері, і повідомити номер Замовлення й нові дані осіб, які будуть проживати. Ця послуга, як правило, надається безкоштовно, але в деяких випадках Виконавець може стягувати додаткову плату за надання послуги внесення змін до броні. Виконавець також може відмовити у внесенні змін до броні, в цьому випадку Користувачеві необхідно анулювати замовлення й створити нове.

 

  • Здійснюючи бронювання в Готелі за допомогою Платформи, Користувач приймає умови і погоджується з порядком ануляції Замовлення, правилами, що діють у разі незаїзду і з усіма додатковими умовами та правилами (надання готельних послуг) Готелю, а також з аналогічними правилами Виконавця та/або Постачальника послуг. Загальні правила анулювання бронювання та дії в разі незаїзду відображаються за допомогою Платформи на сторінці вибору Готелю, в процесі бронювання номера та у Ваучері.

 

  1. Додаткові послуги

 

4.1. На Сайті Користувач може забронювати та/або сплатити додаткові послуги, що надаються Постачальниками додаткових послуг. Порядок надання додаткових послуг регламентується правилами відповідного Постачальника додаткових послуг. Користувач зобов'язаний ознайомитися з зазначеними правилами до замовлення додаткових послуг. Постачальники додаткових послуг зберігають за собою право змінити порядок надання додаткових послуг в односторонньому порядку. Продовження використання Сайту та замовлення додаткових послуг означає згоду Користувача з вказаним порядком.

4.2. Користувач несе відповідальність за:

4.2.1. користування додатковими послугами;

4.2.2. своєчасність, достовірність й повноту наданих для оформлення додаткових послуг даних;

4.2.3. за всіма позовами та претензіями, що пред'являються йому Постачальником додаткових послуг та/або третіми особами в зв'язку з користуванням додатковими послугами.

 

4.3. Виконавець не несе відповідальності за:

4.3.1. будь-які збитки, завдані Користувачеві внаслідок бронювання та/або покупки, а також користування додатковими послугами;

4.3.2. якість, обсяг і/або своєчасність додаткових послуг, що надаються Постачальником, їх дії або бездіяльність.

 

4.4. Відповідальність Виконавця перед Користувачем і третіми особами, в інтересах яких діє Користувач, з будь-яких підстав обмежується розміром здійсненої Користувачем Виконавцю оплати за додаткові послуги.

 

4.5. Виконавець стягує збір, який є додатковою винагородою за надання відповідних додаткових послуг в якості агента Постачальника додаткових послуг. Завершенням надання послуг з бронювання додаткових послуг визнається оформлення документів, що підтверджують бронювання. При зміні, скасуванні й поверненні вартості додаткових послуг після завершення Виконавцем надання послуг збір Виконавця поверненню не підлягає Відносини з використання безпосередньо послуг Постачальників додаткових послуг виникають між відповідним Постачальником додаткових послуг та Клієнтом і регулюються правилами Постачальника додаткових послуг.

 

  1. Конвертація валюти

 

5.1. На етапі вибору варіанта Готелю Користувачеві надається можливість здійснити оплату в російських рублях, швейцарських франках, євро, доларах США, українських гривнях.

 

5.2. При оплаті з використанням банківської карти з карти Користувача списується сума у вибраній валюті. Банк-емітент карти Користувача конвертує зазначену суму у валюту карти за своїм внутрішнім курсом, таким чином, сума в валюті карти може відрізнятися від суми, яка відображається за допомогою Платформи (в тому числі в більшу сторону), оскільки внутрішній курс банку завжди відрізняється від опублікованих курсів ЦБ РФ або FOREX. До оплати з використанням банківської карти Користувач зобов'язаний уточнити внутрішній курс банку-емітента картки і розмір комісії банку за конвертацію. Своєю оплатою Клієнт підтверджує, що отримав до моменту оплати відповідну інформацію та ознайомлений з підсумковою ціною у валюті карти.

 

  1. Обмеження відповідальності

 

6.1. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки й збитки, що виникли в результаті подій та обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме:

 

- у разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності відомостей і документів, наданих Користувачем, або порушення Користувачем умов цієї Угоди або вимог до документів;

 

- за дії Готелів/Постачальників послуг;

 

- за дії митних та імміграційних властей;

 

- внаслідок обмеження права Користувача (пасажира) на виїзд з РФ чи іншого пункту відправлення компетентними органами відповідної країни;

 

- за дії консульств іноземних держав, в тому числі за затримку, відмову або зміну термінів видачі в'їзних віз;

 

- за наслідки порушення Користувачем (пасажиром) митних та прикордонних формальностей, правил проїзду і провезення багажу, а також порушення особливих правил поведінки в країні тимчасового перебування;

 

- за відсутність у Користувача/третіх осіб Ваучера, виданого йому Виконавцем;

 

- за незаїзд або несвоєчасний заїзд Користувача (третіх осіб) у Готель;

 

- за недотримання Користувачем (третіми особами) встановлених Готелем правил;

 

- за справжність і правильність оформлення Користувачем (третіми особами) документів (достовірність відомостей, які у них містяться).

 

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання зобов'язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили, до таких сторони відносять наступні обставини: пожежа, епідемія, землетрус, терористичний акт, повінь, ураган, шторм, цунамі, зсув, інші стихійні лиха і катаклізми, військові дії будь-якого характеру, страйки, введення надзвичайного або воєнного стану, ембарго, зміни законодавства РФ або країни перебування або транзиту, дії органів митного й санітарного контролю, видання органами влади нормативних актів, які спричинили неможливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань та інші обставини, на які сторони не можуть вплинути і запобігти.

 

Сторона, для якої наступила неможливість виконання зобов'язань, зобов'язана негайно повідомити іншу сторону про настання обставин непереборної сили. При настанні таких обставин строк виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

 

  1. Заключні положення

 

7.1. Ця Угода регулюється й підлягає тлумаченню відповідно до законодавства Російської Федерації. Питання, не врегульовані в Угоді, підлягають вирішенню відповідно до законодавства Російської Федерації.

 

7.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Виконавець докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними, а також в порядку досудового врегулювання спорів, зазначеному нижче:

 

7.2.1. до пред'явлення позову, що випливає з Угоди, сторона, яка вважає, що її права порушені (далі - «Зацікавлена сторона»), зобов'язана направити іншій Стороні письмову претензію;

 

7.2.2. претензія повинна містити вимоги Зацікавленої сторони та їх обґрунтування із зазначенням порушених іншою Стороною умов Угоди. До претензії повинні бути додані копії документів, що підтверджують наведені в ній обставини;

 

7.2.3. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана її розглянути і вручити (доставити) письмову мотивовану відповідь іншій Стороні протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання претензії;

 

7.2.4. у разі неотримання відповіді в зазначений термін або незгоди з відповіддю Зацікавлена сторона вправі звернутися до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством Російської Федерації.

 

7.3. Визнання окремих частин цієї Угоди недійсними не скасовує дію інших положень цієї Угоди та інших документів, розміщених у відповідних розділах Платформи.

 

7.4. Цю Угоду складено російською мовою. Редакція іншою мовою є додатковою і розміщується виключно для зручності Користувача. У разі виникнення розбіжностей між редакціями Угоди російською та будь-якою іншою мовою, редакція російською мовою має переважну силу. 

 

[1] Одна з юридичних осіб, залежно від вибору валюти оплати на етапі оформлення Замовлення

 

УГОДА ПРО БРОНЮВАННЯ НОМЕРІВ ГОТЕЛІВ 28.06.2019

УГОДА ПРО БРОНЮВАННЯ НОМЕРІВ ГОТЕЛІВ 08.08.2017