Увійти

Російська Федерація, місто Москва

Дата розміщення: 17.02.2021

 

УГОДА ПРО БРОНЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ КВИТКІВ

Цей документ є пропозицією укласти Угоду з Виконавцем на умовах, викладених нижче.

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Замовлення - запит Користувача на отримання послуг Виконавця, пов'язаних з реалізацією можливості бронювання, оформлення та/або повернення Електронних залізничних квитків за допомогою Платформи, а також супутніх додаткових послуг;

 

Виконавець [1]-

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАД Тікет» (115114, м. Москва, Дербеньовська набережна, буд. 7, будівля 12, 2 поверх; ІПН 7704719450, ОДРН 1097746010724);

 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Енівейенідей Тур» (115114, м. Москва, Дербеньовська набережна, буд. 7, будівля 12; ІПН 7725289400, ОДРН 1157746865792);

 

Організаційний збір - збір, що стягується за прийом платежу банківською картою через функціонал Платформи;

 

Контрольний купон Електронного залізничного квитка - виписка з системи бронювання перевізника, що є документом суворої звітності і застосовується, в тому числі, для розрахунків з використанням платіжних карт без застосування контрольно-касової техніки;

 

Мобільний додаток - спеціально розроблене для портативних (мобільних) пристроїв програмне забезпечення anywayanyday, що встановлюється та завантажується Користувачем на такі пристрої за допомогою різних програмних платформ. Для цілей цієї Угоди Мобільний додаток включає в себе поточну версію та всі наступні;

 

Перевізник - Відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці», безпосередньо реалізує та надає послуги з перевезення на підставі оформленого Користувачем Електронного залізничного квитка;

 

Платформа - означає Сайт та/або Мобільний додаток, що належать і знаходяться під контролем і керуванням Правовласника та/або осіб, що входять з ним до однієї групи, в рамках функціонування яких надаються ті чи інші послуги;

 

Користувач - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років та купує Електронні залізничні квитки на своє ім'я або на ім'я третіх осіб;

 

Посадковий купон Електронного залізничного квитка - документ, що отримується пасажиром в результаті Електронної реєстрації та призначений для організації його посадки в поїзд;

 

Постачальник додаткових послуг - особа, яка безпосередньо надає послуги з перевезення, оренди автомобіля, готельні послуги та інші додаткові послуги, агенти зазначених організацій, а також організації, що надають можливість бронювання й оплати вказаних послуг, з якою Виконавець уклав угоду про надання відповідних послуг;

 

Правила Перевізника - правила пасажирських перевезень доступні за посиланням http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5116

 

Сайт - сукупність Системи, Контента та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі «Інтернет», доступ до якої забезпечується, в тому числі, за доменним ім'ям www.anywayanyday.com

 

Збір - сервісний збір Виконавця крім тарифу Електронного залізничного квитка, що стягується за реалізацію можливості оформлення та повернення Електронного залізничного квитка за допомогою Платформи;

 

Угода - ця Угода між Користувачем та Виконавцем, що укладається шляхом акцепту публічної оферти;

 

Фрод - вид шахрайства в галузі інформаційних технологій. Стосовно до індустрії безготівкових платежів - проведення шахрайських транзакцій, тобто транзакцій за картками, які були здійснені особами, які не є їх законними власниками, або для здійснення яких використовувалися підроблені картки або добута незаконним шляхом конфіденційна інформація про реквізити карток та/або їх власників; шахрайська транзакція, яка була здійснена особою, яка є законним  власником картки, але яка усвідомлено намагається створити у емітента видимість того, що дана транзакція була здійснена якимись сторонніми особами, до яких дана особа не має жодного відношення;

 

Електронна реєстрація - згода пасажира на здійснення проїзду в поїзді на підставі договору перевезення, підтвердженого Електронним залізничним квитком, в результаті якого видається Посадковий купон Електронного залізничного квитка;

 

Електронний залізничний квиток - документ, який використовується для посвідчення договору перевезення пасажира, в якому інформація про залізничне перевезення пасажирів представлена в електронно-цифровій формі.

 

В Угоді можуть бути використані терміни, не визначені вище. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до Угоди про використання, чинного законодавства Російської Федерації, а також звичаїв ділового звороту.

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Натискаючи «Оплатити», в формі, запропонованій функціоналом Платформи в автоматичному режимі, Користувач підтверджує своє ознайомлення з умовами цієї Угоди, висловлює згоду на її укладення відповідно до ст. 438 ЦК РФ, підтверджує ознайомлення та згоду з положеннями політики конфіденційності, Правилами Перевізника(-ів), Тарифами й Комісіями Перевізника(-ів), Зборами Виконавця і правилами постачальника(-ів) додаткових послуг, свої право- і дієздатність, фінансову спроможність, наявність передбачених законом повноважень для укладення цієї Угоди, оформлення Електронних залізничних квитків і здійснення оплати на користь третіх осіб, усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цієї Угоди, а також дає згоду на обробку персональних даних.

1.2. Виконавець надає Користувачеві послуги з надання передбаченої функціоналом Платформи інформації, зі сприяння у бронюванні та оформленні Електронних залізничних квитків відповідно до заданих Користувачем параметрів (дата, час, маршрут та інші умови перевезення), а також з оформлення процедури повернення Електронних залізничних квитків в порядку, передбаченому цією Угодою.  Користувач зобов'язується використовувати Платформу тільки в разі реальної необхідності в бронюванні та оформленні Електронних залізничних квитків. У разі недотримання Користувачем умов цієї Угоди його доступ до Платформи може бути заблокований.

 

1.3. Виконавець не несе відповідальності за угодами між Користувачем і Перевізником, укладеними з використанням Платформи. Зокрема, Виконавець лише забезпечує можливість реалізації бронювання, оформлення та повернення Електронних залізничних квитків, але зобов'язальні відносини виникають безпосередньо між Користувачем/особами на користь яких оформлені Електронні залізничні квитки та Перевізником. Оформлені Користувачем послуги Перевізника на здійснення залізничного перевезення регулюються Правилами перевізника з урахуванням можливих змін. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Правил Перевізника є обов'язком Користувача.

 

1.4. Вся інформація, що стосується розкладу, наявності місць, тарифів і правил їх застосування, а також інших умов надання послуг, що пропонуються, доступна через Платформу в повній відповідності з тим, як вона представлена в системі бронювання Перевізника або його уповноваженого представника. Виконавець, незважаючи на компетентність, не має можливості здійснювати тотальну незалежну перевірку наданої постачальниками послуг інформації, і не може гарантувати повну відсутність неточностей в ній, в зв'язку з чим не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові дані про послуги, так само як і за заподіяні Користувачеві шкоду або збитки через наявність помилок в інформації.

 

1.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни до цієї Угоди без направлення спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності негайно після розміщення такої у відповідному розділі Платформи, якщо прямо не передбачено інше. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Угоди є обов'язком Користувача. Користувачам також рекомендується отримати кваліфіковану юридичну допомогу перш ніж здійснювати будь-які дії на підставі інформації або матеріалів, доступних за допомогою Платформи.

 

  1. Оформлення та оплата замовлення

 

2.1. Замовлення оформляється Користувачем самостійно за допомогою Платформи шляхом заповнення відповідних форм. З усіма умовами Замовлення Користувач знайомиться в процесі бронювання.

 

2.2. При використанні Платформи, отриманні доступу до Особистого кабінету і подальшому використанні функціоналу, передбаченого цією Угодою, Користувач зобов'язується:

 

- оновлювати реєстраційні та інші персональні дані в разі їх зміни.

 

Зміна особистих даних будь-якого з пасажирів в оформленому Замовленні веде до втрати сили погоджених у Замовленні Тарифів, так як для зміни цих даних пасажира в Замовленні необхідно його скасувати і оформити нове. Таким чином, Користувач приймає на себе всі можливі ризики (оформлення нового Замовлення, зміна тарифу, повернення грошей та ін.), пов'язані з його діями по допущенню помилок, неточностей в наданні особистих даних;

 

- забезпечувати збереження і конфіденційність логіна і пароля, нести відповідальність у разі їх несанкціонованого використання;

 

- нести повну відповідальність за будь-які дії, вчинені Користувачем з використанням свого Особистого кабінету. Якщо не доведено зворотне, будь-яка дія, вчинена з використанням логіна і пароля такого Користувача, розглядається Виконавцем як вчинена самим Користувачем, що тягне відповідні правові наслідки.

 

2.3. Замовлення оплачується одним із способів, запропонованих через Платформу. Прийом платежів здійснюється з використанням платіжних систем, які мають право відмовити в проведенні платежу.

 

2.4. На Сайті можуть бути представлені послуги з оплати з відстрочкою/розстрочкою платежу, а також інші фінансові послуги/продукти, що надаються Постачальниками додаткових послуг. У разі волевиявлення Користувача придбати послуги Постачальників додаткових послуг і при схваленні Постачальником додаткових послуг відповідного запиту Користувача, Користувач вступає у відносини безпосередньо з зазначеним Постачальником додаткових послуг. До оплати послуг Постачальників додаткових послуг Користувачеві надається можливість ознайомитися з умовами надання додаткових послуг. Подання Користувачем запиту на використання зазначених послуг означає ознайомлення та прийняття умов їх надання.

 

2.5. Після оплати Замовлення, Виконавець надсилає на адресу електронної пошти, вказану при створенні Особистого кабінету, Контрольний купон Електронного залізничного квитка.

 

2.6. Для здійснення проїзду на залізничному транспорті та/або перевезення багажу, Користувач зобов'язаний пройти Електронну реєстрацію, в тому випадку, якщо така реєстрація можлива відповідно до умов Перевізника, після чого Користувач отримує Посадковий купон Електронного залізничного квитка.

 

2.7. Виконавець стягує з Користувача Збори, які включаються до вартості Замовлення. Збори встановлюються Виконавцем в односторонньому порядку на день оформлення відповідної послуги й відображаються через Платформу при оформленні Замовлення, реалізації повернення.

 

2.8. Відповідно до чинного законодавства операції з банківськими картками здійснюються власником картки або уповноваженою ним особою. Авторизація операцій по банківських картах здійснюється платіжною системою, через яку здійснюється операція з оплати. Якщо у платіжної системи є підстави вважати, що операція носить шахрайський характер, то система має право відмовити в здійсненні даної операції. Згідно Правил міжнародних платіжних систем з метою перевірки особи власника та його правомочності на використання карти Користувач, який оформив таке Замовлення, зобов'язаний за запитом, що надійшов від Виконавця, надати дві сторінки паспорта власника банківської карти - розвороту з фотографією, а також копію банківської карти з обох сторін (відображаються перші 6 й останні 4 цифри карти) по електронній пошті у вигляді сканованих копій, за умови отримання окремої згоди Користувача на обробку біометричних персональних даних. У разі ненадання Користувачем запитуваних документів в строк, зазначений в запиті Виконавця, або наявності сумнівів в їх достовірності, Виконавець залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення. Вартість сплаченого Замовлення повертається на банківську карту власника.

 

2.9. Користувач самостійно несе відповідальність перед банком і будь-якими іншими особами в повному обсязі за безготівкові платежі, що здійснюються Користувачем з метою оплати Електронного залізничного квитка, і визначаються банком як Фрод. Якщо Виконавець зазнає збитків, пов'язаних з визнанням Фродом безготівкових платежів Користувача, що здійснюються з метою оплати Електронного залізничного квитка, Користувач зобов'язаний відшкодувати Виконавцю документально підтверджені збитки протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту пред'явлення вимоги Виконавцем.

 

  1. Повернення

 

3.1. Зміна Замовлення та обмін Електронного залізничного квитка не здійснюються. Користувач повинен здійснити повернення Електронного залізничного квитка й створити нове Замовлення.

 

3.2. Повернення Електронних залізничних квитків здійснюється відповідно до Правил Перевізника http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5238, а також відповідно до інформації викладеної в розділі Сайту «Повернення залізничних квитків», що є невід'ємною частиною цієї Угоди. Повернення здійснюється одним із таких способів: через Особистий кабінет або шляхом звернення до каси Перевізника (адреса доступна за наступним посиланням http://pass.rzd.ru/sellpoints/public/ru?STRUCTURE_ID=5243).

 

3.3. У разі повернення Користувачем Електронного залізничного квитка, вартість Замовлення, за вирахуванням фактичних витрат Виконавця, перераховується Користувачеві на його банківську картку, яка використовується для оплати Замовлення. Під фактичними витратами розуміються витрати, понесені Виконавцем в цілях організації виконання Замовлення Користувача, в тому числі оплата штрафів на користь ВАТ «РЗ» та інших осіб, які надають послуги з оформлення/бронювання/повернення Електронних залізничних квитків, а також Збір, що стягується Виконавцем за надання послуг за допомогою функціональних можливостей Платформи, залежно від типу послуг. Розмір Збору відображається при оформленні відповідної послуги.

 

  1. Додаткові послуги

 

4.1. На Сайті Користувач може забронювати та/або сплатити додаткові послуги, що надаються Постачальниками додаткових послуг. Порядок надання додаткових послуг регламентується правилами відповідного Постачальника додаткових послуг. Користувач зобов'язаний ознайомитися з зазначеними правилами до замовлення додаткових послуг. Постачальники додаткових послуг зберігають за собою право змінити порядок надання додаткових послуг в односторонньому порядку. Продовження використання Сайту та замовлення додаткових послуг означає згоду Користувача з вказаним порядком.

 

4.2. Користувач несе відповідальність за:

4.2.1. користування додатковими послугами;

4.2.2. своєчасність, достовірність й повноту наданих для оформлення додаткових послуг даних;

4.2.3. за всіма позовами та претензіями, що пред'являються йому Постачальником додаткових послуг та/або третіми особами в зв'язку з користуванням додатковими послугами.

 

4.3. Виконавець не несе відповідальності за:

4.3.1. будь-які збитки, завдані Користувачеві внаслідок бронювання та/або покупки, а також користування додатковими послугами;

4.3.2. якість, обсяг і/або своєчасність додаткових послуг, що надаються Постачальником, їх дії або бездіяльність.

 

4.4. Відповідальність Виконавця перед Користувачем і третіми особами, в інтересах яких діє Користувач, з будь-яких підстав обмежується розміром здійсненої Користувачем Виконавцю оплати за додаткові послуги.

 

4.5. Виконавець стягує збір, який є додатковою винагородою за надання відповідних додаткових послуг в якості агента Постачальника додаткових послуг. Завершенням надання послуг з бронювання додаткових послуг визнається оформлення документів, що підтверджують бронювання. При зміні, скасуванні й поверненні вартості додаткових послуг після завершення Виконавцем надання послуг збір Виконавця поверненню не підлягає Відносини з використання безпосередньо послуг Постачальників додаткових послуг виникають між відповідним Постачальником додаткових послуг та Клієнтом і регулюються правилами Постачальника додаткових послуг.

 

 

  1. Конвертація валюти

 

5.1. На етапі вибору Електронного залізничного квитка Користувачеві надається можливість оплати в російських рублях, швейцарських франках, євро, доларах США, українських гривнях.

 

5.2. При способі оплати, який відрізняється від оплати банківською картою остаточна ціна вказана в російських рублях або українських гривнях, залежно від вибору Користувача. Зазначена через Платформу ціна в російських рублях/українських гривнях дійсна за умови її повної оплати готівкою на момент оформлення на території Російської Федерації або України відповідно.

 

5.3. При оплаті з використанням банківської карти з карти Користувача списується сума у валюті, вибраній Користувачем. Банк-емітент карти Користувача конвертує зазначену суму у валюту карти за своїм внутрішнім курсом, таким чином, сума в валюті карти може відрізнятися від суми, яка відображається за допомогою Платформи (в тому числі в більшу сторону), оскільки внутрішній курс банку завжди відрізняється від опублікованих курсів ЦБ РФ або FOREX. До оплати з використанням банківської карти Користувач зобов'язаний уточнити внутрішній курс банку-емітента картки і розмір комісії банку за конвертацію. Своєю оплатою Клієнт підтверджує, що отримав до моменту оплати відповідну інформацію та ознайомлений з підсумковою ціною у валюті карти.

 

  1. Обмеження відповідальності

 

6.1.     Пасажир бере на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних документів для поїздки. Пасажиру слід ознайомитися і виконувати всі вимоги країни до якої він направляється щодо оформлення документів, необхідних при виїзді й прибутті, а також при транзитній поїздці для слідування по всьому маршруту, необхідності оформлення віз, дійсних паспортів, довіреностей чи інших документів для виїзду дітей, і т. д. Таким чином, Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки й збитки, що виникли в результаті подій та обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме:

 

- у разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності відомостей і документів, наданих Користувачем, або порушення Користувачем умов цієї Угоди або вимог до документів;

 

- за дії Перевізника (зміна, скасування, перенесення, затримка відправлення поїздів), за збереження, втрату або пошкодження багажу, вантажу, цінностей і документів Користувача (пасажира) протягом всього терміну його поїздки. У цих випадках відповідальність перед Користувачем (пасажиром) несе Перевізник відповідно до міжнародних правил та чинного законодавства РФ. Претензії Користувача (пасажира) розглядаються Перевізником на основі законодавства РФ і правил міжнародних перевезень;

 

- за дії митних та імміграційних властей;

 

- внаслідок обмеження права Користувача (пасажира) на виїзд з РФ чи іншого пункту відправлення компетентними органами відповідної країни;

 

- за дії консульств іноземних держав, в тому числі за затримку, відмову або зміну термінів видачі в'їзних віз;

 

- за наслідки порушення Користувачем (пасажиром) митних та прикордонних формальностей, правил проїзду і провезення багажу, а також порушення особливих правил поведінки в країні тимчасового перебування;

 

- за відсутність у Користувача (пасажира) проїзних документів, виданих йому Виконавцем;

 

- за неявку або запізнення Користувача (пасажира) до місця відправлення поїзду;

 

- за недотримання Користувачем (пасажиром) встановлених перевізником правил поведінки у вагоні поїзду;

 

- за відсутність у Користувача (пасажира) оформлених закордонних паспортів до моменту початку поїздки, відповідних документів, що регулюють питання виїзду неповнолітніх у віці до 18 років;

 

- за справжність і правильність оформлення документів пасажира (достовірність відомостей, які у них містяться).

 

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання зобов'язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили, до таких сторони відносять наступні обставини: пожежа, епідемія, землетрус, терористичний акт, повінь, ураган, шторм, цунамі, зсув, інші стихійні лиха і катаклізми, військові дії будь-якого характеру, страйки, введення надзвичайного або воєнного стану, ембарго, зміни законодавства РФ або країни перебування або транзиту, дії органів митного й санітарного контролю, видання органами влади нормативних актів, які спричинили неможливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань та інші обставини, на які сторони не можуть вплинути і запобігти.

 

Сторона, для якої наступила неможливість виконання зобов'язань, зобов'язана негайно повідомити іншу сторону про настання обставин непереборної сили. При настанні таких обставин строк виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

 

  1. Заключні положення

 

7.1. Ця Угода регулюється й підлягає тлумаченню відповідно до законодавства Російської Федерації. Питання, не врегульовані в Угоді, підлягають вирішенню відповідно до законодавства Російської Федерації.

 

7.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Виконавець докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними, а також в порядку досудового врегулювання спорів, зазначеному нижче:

 

7.2.1. до пред'явлення позову, що випливає з Угоди, сторона, яка вважає, що її права порушені (далі – «Зацікавлена сторона»), зобов'язана направити іншій Стороні письмову претензію;

 

7.2.2. претензія повинна містити вимоги Зацікавленої сторони та їх обґрунтування із зазначенням порушених іншою Стороною умов Угоди. До претензії повинні бути додані копії документів, що підтверджують наведені в ній обставини;

 

7.2.3. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана її розглянути і вручити (доставити) письмову мотивовану відповідь іншій Стороні протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання претензії;

 

7.2.4. у разі неотримання відповіді в зазначений термін або незгоди з відповіддю Зацікавлена сторона вправі звернутися до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством Російської Федерації.

 

7.3. Визнання окремих частин цієї Угоди недійсними не скасовує дію інших положень цієї Угоди та інших документів, розміщених у відповідних розділах Платформи.

 

7.4. Цю Угоду складено російською мовою. Редакція іншою мовою є додатковою і розміщується виключно для зручності Користувача. У разі виникнення розбіжностей між редакціями Угоди російською та будь-якою іншою мовою, редакція російською мовою має переважну силу. 

 

[1] Одна з юридичних осіб, залежно від вибору валюти оплати на етапі оформлення Замовлення.

 

УГОДА ПРО БРОНЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ КВИТКІВ 28.06.2019

УГОДА ПРО БРОНЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ КВИТКІВ 08.08.2017